Trwały nośnik S3DOC

softWORM nowa generacja trwałego nośnika

Secured Solid State Documents

Trwałe i bezpieczne przechowywanie plików

Główne cechy

Trwały nośnik

Kryptograficznie gwarantowany brak możliwości modyfikacji dokumentów

Bezterminowy dostęp

Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących dostępu do plików wprowadzonych do systemu

Brak trzeciej strony

Nie potrzebujesz zewnętrznej organizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo dokumentów

Bezpieczeństwo

Dokumenty są podzielone na bloki, które uzyskują unikalny kryptograficzny odcisk palca

Decentralizacja

System może składać się z wielu węzłów połączonych ze sobą w modelu peer-to-peer

Brak duplikatów

Duplikaty plików znajdują się we wszystkich węzłach, a następnie są zastępowane przez jedną wersję dokumentu

Referencje

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową dostarczoną przez firmę BCHAIN PARTNER Sp. z o.o. a także pomyślnym przeprowadzeniu audytu stwierdzono, że opisana technologia spełnia cechy trwałego nośnika informacji. Schemat opracowanego systemu a także zastosowane metody szyfrowania gwarantują bezpieczeństwo przechowywanych danych. Wprowadzone mechanizmy weryfikacji zawartości plików, a w szczególności zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem nie budzą żadnych wątpliwości. Architektura przedstawionego systemu S3DOC jest na tyle elastyczna, że w przyszłości możliwa jest jego dalsza rozbudowa.

Polska Akademia Nauk
Instytut Badań Systemowych

Najnowsze informacje

S3DOC – trwały nośnik dla e-commerce

BCHAIN PARTNER był partnerem ostatniej edycji e-commerce summit. Na konferencji mówiliśmy o trwałym nośniku dla branży e-commerce. Wszyscy słyszeli o trwałym nośniku w bankach, ale w e-commerce?Mamy […]

S3DOC – durable medium for e-commerce

BCHAIN PARTNER was a partner of the last e-commerce summit. At the conference we talked about a sustainable medium for the e-commerce industry. Everybody has heard about […]

S3DOC – trwały nośnik wspierany przez Blockchain

Na konferencji https://events.candf.com/portfolio/automatyzacja-procesow-audytowych/#agenda prezentowaliśmy system S3DOC wspierany przez technologię Blockchain. Jednym z problemów technologii Blockchain jest trudność w poszukiwaniu odpowiednich dla niej zastosowań. Jest to spowodowane bardzo specyficznymi cechami […]

Wybierz S3DOC

Bądź zgodny z regulacjami, uniknij kar, kup trwały nośnik

Wersje systemu S3DOC

S3DOC wersje

S3DOC DEMO

Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, skontaktuj się z nami

+48 731 551 608, +48 602 26 26 17

BCHAIN PARTNER Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 140A/4, 03-287 Warszawa
NIP: 1133001476, REGON: 383936331, KRS: 0000795171

biuro@bchainpartner.com