Trwały nośnik – opis S3DOC

Trzy diamenty w logo systemu S3DOC symbolizują trzy najważniejsze cechy systemu: trwałość, niezmienność oraz bezpieczeństwo.

System S3DOC ma wiele innych interesujących cech. Wszystkie zostały osiągnięte dzięki wykorzystaniu autorskiej innowacyjnej technologii Blockchain oraz DHT.

 

Trwały nośnik

Podstawowym celem dla którego został stworzony system S3DOC jest zapewnienie trwałości dokumentów wprowadzonych do systemu.

Jak rozumiana jest trwałość?

W naszym przypadku mamy pewność, że raz wprowadzony dokument nie zostanie już zmodyfikowany oraz nie może być usunięty. Będzie on dostępny dla użytkowników w niezmienionej postaci w całym cyklu życia systemu S3DOC.

Trwałość i niezmienność gwarantowana jest przez mechanizmy kryptograficzne takie jak cyfrowy odcisk palca oraz drzewo Merkle’a. 

Te cechy powodują, że system S3DOC może zostać uznany za trwały nośnik zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

W 2019 roku zakończył się audyt systemu S3DOC pod kątem spełnienia cech trwałego nośnika. Audyt prowadzony był przez zespół pracowników naukowych Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Wynik audytu jest pozytywny, co oznacza, że system S3DOC spełnia wszystkie cechy trwałego nośnika biorąc pod uwagę definicje Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z powyższym system S3DOC od dzisiaj posiada opinię zewnętrznego (uznanego) instytutu o spełnieniu wszystkich cech trwałego nośnika.

Po za analizą cech trwałego nośnika bardzo dobrze została oceniona również architektura całego rozwiązania.

Opinia IBS PAN stanowi potwierdzenie, że system S3DOC może być wykorzystywany jako trwały nośnik w rozumieniu regulacji prawnych UE oraz Polskich.

W celu wzmocnienia cech trwałości całe dokumenty przechowywane są „on chain” co jest rekomendowane przez regulatorów rynku.

 

Brak konta dostępowego

Dostęp dla użytkownika końcowego nie wymaga zakładania konta. Wystarczy unikalny klucz dostępu do dokumentu.

 

Bezpieczeństwo

Dostęp do dokumentów jest możliwy wyłącznie poprzez unikalny klucz wygenerowany specjalnie dla danego dokumentu. Oznacza to, że nie ma możliwości podejrzenia innych dokumentów w S3DOC bez znajomości tego klucza. Jeśli chcemy dać dostęp użytkownikowi do dokumentu musimy wysłać mu unikalny klucz dostępu.

 

Dostęp czasowy (retencja danych)

System S3DOC może działać w trybie czasowego udostępniania dokumentów. Możemy ograniczyć dostęp do systemu przed osiągnięciem konkretnej daty. 

 

Brak trzeciej strony

Konstrukcja systemu S3DOC i zastosowane w nim mechanizmy bezpieczeństwa powodują, że w celu zapewnienia trwałości i dostępu do dokumentów nie jest wymagana strona zaufana. Użytkownicy systemu mogą mieć pewność, że zawsze będą mieli dostęp do dokumentów. Ta pewność jest tym większa im więcej podmiotów z własnymi węzłami włączonych jest do systemu. W naszym przypadku zaufanie zostało przeniesione z trzeciej strony na system.

 

Deduplikacja

System S3DOC posiada wbudowane mechanizmy wykrywania identycznych dokumentów. Pozwala to oszczędzić ilość wykorzystanego miejsca w nośniku danych.

 

Rozliczalność

System S3DOC może być instalowany w ramach jednej organizacji lub współdzielony między różnymi podmiotami. W związku z tym zostały w nim wbudowane mechanizmy umożliwiające rozliczanie wykorzystania zasobów pomiędzy podmiotami działającymi na jednej instancji S3DOC.

 

Decentralizacja

System S3DOC tworzą węzły połączone w sieć peer to peer. Dostęp do dokumentu można uzyskać z poziomu każdego węzła.

1. Klaster wydajnościowy

W typowej konfiguracji każdy węzeł przechowuje wyłącznie dokumenty, które zostały do niego dodane oraz identyfikatory dokumentów przechowywanych w pozostałych węzłach. Taka konfiguracja pozwala ograniczyć redundancję danych.

2. Klaster niezawodnościowy

Jeśli chcemy zwiększyć dostępność danych w przypadku awarii możemy wykorzystać konfigurację, w której wskażemy wybrane węzły jako „pełne”. System będzie automatycznie przekazywał dokumenty w całości również do „pełnych” węzłów. Dzięki takiej konfiguracji zwiększamy bezpieczeństwo dostępu do danych w przypadku awarii jednego z węzłów.

 

Wydajność

Ważną cechą naszego systemu jest możliwość przetwarzania dużych ilości dokumentów. Testy wydajnościowe potwierdziły możliwość archiwizowania ponad 250 000 dokumentów dziennie. Co pozwala na wykorzystanie systemu S3DOC przez największe przedsiębiorstwa