S3DOC Serwer portal

S3DOC Serwer portal wystawcy dokumentu

Moduł S3DOC Server umożliwia zarządzanie dokumentami zapisanymi w repozytorium trwałego nośnika oraz pozwala na zarządzanie odbiorcami dokumentów.

Ekran główny posiada prosty i czytelny układ sprawiający, że intuicyjnie oraz z łatwością korzysta się z dostępnych funkcji.

Zrzut ekranu 2020 04 3 o 15 55 31

Rys. Ekran główny – widok dokumentów

Funkcje dostępne dla dokumentów:

 • Dodanie dokumentu do repozytorium trwałego nośnika. Każdy dokument należy do określonej kategorii np. umowa, aneks, tabela opłat i prowizji. Dla dodawanego dokumentu można zdefiniować okres od-do w jakim dokument będzie dostępny.

Zrzut ekranu 2020 04 3 o 15 57 28

Rys. Dodawanie dokumentu do repozytorium

 • Podgląd dokumentu (klikając w nazwę dokumentu)
 • Pobranie dokumentu na dysk lokalny
 • Skopiowanie unikalnego linku URL z dostępem do dokumentu do schowka. Tak stworzony link można wysłać dowolnemu odbiorcy. Dokument będzie zawsze dostępny pod tym linkiem. Każdy kto ma dostęp do tego linku może podejrzeć zawartość dokumentu.
 • Przekazać dokument na konto zdefiniowanego w systemie S3DOC odbiorcę. Dokument pojawi się na liście dostępnych dokumentów w portalu klienta oraz w aplikacji mobilnej. Jeśli odbiorca zainstalował aplikację mobilną otrzyma powiadomienie Push z informacją o dostępności nowego dokumentu. Dokument można jednocześnie przekazać do zdefiniowanej grupy odbiorców.
 • Podgląd historii dokumentu pozwala na przegląd wszystkich zdarzeń wykonywanych dla danego dokumentu. Rejestrowane są m.in. takie zdarzenia jak:

  • dodanie dokumentu do repozytorium trwałego nośnika,
  • przekazanie dokumentu do odbiorcy,
  • otwarcie dokumentu przez odbiorcę,
  • pobranie dokumentu przez odbiorcę na dysk lokalny,
  • przekazanie dokumentu przez moduł S3DOC eSign do akceptacji,
  • akcja wykonana przez odbiorcę (akceptacja, odrzucenie, itd.)

Zrzut ekranu 2020 04 3 o 15 56 18

Rys. Historia dokumentu

 • Wysłanie dokumentu w module S3DOC multiSign. Można wybrać więcej niż jeden dokument do podpisu. Należy ustalić sygnatariuszy dokumentów. W trakcie przygotowywania dokumentów do podpisu można wprowadzić sygnatariusza niezdefiniowanego w systemie. Po wypełnieniu wszystkich pól i ich zaakceptowaniu po chwili ukaże się unikalny link do dokumentu. Link ten można dostarczyć do odbiorcy dowolnym medium np.: email, SMS, wiadomość w komunikatorze lub inne. Po kliknięciu w ten link odbiorca zobaczy treść dokumentu oraz panel z możliwą do podjęcia decyzją.

Zrzut ekranu 2020 12 20 o 12 08 03

Rys. Przygotowanie dokumentu do akceptacji w module S3DOC multiSign

Moduł S3DOC Server umożliwia również zarządzanie zdefiniowanymi odbiorcami. Dostępne tu funkcje to dodawanie odbiorców oraz modyfikowanie ich danych. 

Zrzut ekranu 2020 04 3 o 15 55 53

Rys. Ekran główny widok odbiorców

Istnieje również możliwość zarządzania użytkownikami przypisanymi do organizacji i występujących w jej imieniu.

Dodatkową funkcją jest możliwość przeglądania dokumentów przekazanych zwrotnie przez odbiorcę.