Trwały nośnik

Czym jest trwały nośnik informacji?

 

Trwały nośnik wg. UOKiK

Trwały nośnik – materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (e-mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające konsumentowi bądź przedsiębiorcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów, jakim służą (np. po 2 latach od zawarcia umowy). Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.

 

Trwały nośnik akty prawne

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  • Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
  • Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  • Dyrektywa MiFID – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (skrót od Markets In Financial Instruments Directive);
  • Dyrektywa PSD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2007/64/WE z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (skrót od Payment Services Directive);

 

System S3DOC posiada wszystkie cechy trwałego nośnika, co zostało potwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.