S3DOC Witness bezpieczny trwały nośnik

  • Robert Pardela

Cechą prywatnych łańcuchów bloków jest niski koszt tworzenia bloków, oznacza to, że administrator systemu przy współudziale innych zainteresowanych osób mógłby usunąć istniejący łańcuch bloków i zbudować go na nowo z uwzględnieniem zmiany rejestrowanych w nim danych.

Nietrudno sobie wyobrazić skalę możliwych nadużyć, co w zasadzie kwestionowałoby główne cechy technologii Blockchain jak np. niezmienność i niezaprzeczalność.

Takie działania dyskwalifikowałyby m.in. rozwiązania dla trwałego nośnika opartego o platformy Blockchain.

Jednym ze sposobów jak sobie radzić z tym problemem jest uruchomienie co najmniej jednego węzła w tzw. trzeciej zaufanej stronie. Po uruchomieniu takiego zaufanego węzła nie ma już możliwości wygenerowania od nowa łańcucha bloków. Ten węzeł będzie posiadał prawidłowy pierwotny łańcuch.

Jednak takie rozwiązanie generuje inne problemy. Pojawia się konieczność uwzględnienia przekazania do przetwarzania danych osobowych (w dokumentach takie dane mogą występować) oraz danych finansowych. Do tego pojawiają się wysokie koszty związane z utrzymywaniem takiego węzła (uzależnione np. od liczby i rozmiaru przechowywanych w nim dokumentów).

Jak radzimy sobie z tym w systemie S3DOC, który oparty jest o naszą autorską platformę Blockchain?

Mając na uwadze korzyści z uruchomienia zaufanego węzła poza organizacją tworzącą dokumenty możemy uruchomić dedykowany węzeł S3DOC WITNESS.

Po jego uruchomieniu węzły S3DOC wysyłają do S3DOC WITNESS dane, a tam poddawane są one weryfikacji z już zapisanymi blokami. Jeśli zostanie wysłany blok z niższym indeksem niż ostatni zapisany w S3DOC WITNESS to sygnalizowany jest błąd. Dodatkowo istnieje możliwość uruchomienia komponentu z opcją weryfikacji łańcucha bloków, w trakcie uruchomienia zostanie wykonana pełna walidacja wszystkich bloków.

Co najistotniejsze do węzła S3DOC WITNESS przekazywane są wyłącznie dane umożliwiające walidację łańcucha bloków. Dzięki przechowywaniu ograniczonej ilości danych (brak danych osobowych, finansowych, itp.) taki komponent może być uruchomiony w trzeciej zaufanej stronie bez umów przekazania przetwarzania danych osobowych.

Mamy w związku z tym wiele korzyści:

  • sygnalizacja prób wprowadzania nieautoryzowanych zmian online
  • możliwość cyklicznej weryfikacji spójności łańcucha bloków (działa dużo szybciej niż na głównych węzłach)
  • brak konieczności udostępniania danych osobowych, finansowych, itp.
  • niskie koszty utrzymania takiego węzła w trzeciej zaufanej stronie (zaufany węzeł przechowuje tylko niektóre dane jest ich nawet 1000 razy mniej niż w głównych węzłach)

Robert Pardela