S3DOC szyfrowanie dokumentów (rekomendacja KNF)

  • Robert Pardela

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał zalecenia dla instytucji nadzorowanych dotyczące szyfrowania danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej. W komunikacie UKNF wymienione są dwie kategorie szyfrowania: szyfrowanie at rest […]

S3DOC eSign

  • Robert Pardela

S3DOC eSign Opis modułu eSign to moduł systemu S3DOC umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Jest to tryb szybkiego podpisu pozwalający na podpisywanie umów cywilnoprawnych w […]