S3DOC szyfrowanie dokumentów (rekomendacja KNF)

  • Robert Pardela

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał zalecenia dla instytucji nadzorowanych dotyczące szyfrowania danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej.

W komunikacie UKNF wymienione są dwie kategorie szyfrowania:

  • szyfrowanie at rest
  • szyfrowanie in transit

 

Dzięki uruchomieniu nowego modułu kryptograficznego zapewniamy w naszej technologii WORM S3DOC zgodność z zaleceniami KNF dla obydwu kategorii szyfrowania dokumentów przechowywanych na naszym trwałym nośniku.

Nasz ekosystem usług IT S3DOC może być uruchamiany w środowisku chmury obliczeniowej przez instytucje finansowe.

Mimo wykorzystania najnowszych algorytmów szyfrujących dodatkowo zagwarantowaliśmy w module kryptograficznym możliwość implementacji nowych niedostępnych aktualnie algorytmów w sytuacji skompromitowania wykorzystywanych aktualnie algorytmów. Zostanie przy tym zachowana kompatybilność wsteczna dla już zapisanych i zaszyfrowanych dokumentów. 

Szyfrowanie można włączyć na wielu poziomach m.in. szyfrowanie dokumentów na poziomie API, szyfrowanie danych na poziomie DB, szyfrowanie dokumentów na poziomie trwałego nośnika.

 

Czytaj więcej

Robert Pardela

    Leave a Comment