Ekosystem usług IT dla trwałego nośnika S3DOC

  • Robert Pardela

Mimo niedługiego stażu naszego start-upu w BCHAIN PARTNER powstało już kilka interesujących komponentów wspierających firmy w zapewnieniu zgodności z regulacjami trwałego nośnika. Architektura naszego rozwiązania umożliwia jego dalszą rozbudowę i zakładamy dodawanie nowych funkcji oraz komponentów. Mamy kolejne pomysły umożliwiające upraszczanie i obniżanie kosztów procesów biznesowych w przedsiębiorstwach związanych regulacjami dot. trwałego nośnika (i nie tylko). 

Najnowszy artykuł w Gazecie Bankowej opisuje stworzony przez nas ekosystem.
Zachęcamy do przeczytania: https://www.gb.pl/s3doc-kompletny-ekosystem-trwalego-nosnika-nowej-generacji-pnews-2846.html

Robert Pardela