S3DOC – trwały nośnik dla e-commerce

  • Robert Pardela

BCHAIN PARTNER był partnerem ostatniej edycji e-commerce summit.

Na konferencji mówiliśmy o trwałym nośniku dla branży e-commerce.

Wszyscy słyszeli o trwałym nośniku w bankach, ale w e-commerce?Mamy w Polsce Ustawę o Prawach Konsumenta, która nakazuje wykorzystywanie trwałego nośnika przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Rozdział 3 Ustawy).

Konsument musi zaakceptować regulamin świadczenia usług online, jeśli chce z nich korzystać. Czy taki regulamin powinien zostać dostarczony na trwałym nośniku? Oczywiście tak.

Należy pamiętać, że zgodnie z definicją trwałego nośnika, takich cech nie spełnia strona internetowa. Takie rozwiązania nie są akceptowane przez UOKiK.

Jeśli chcecie więcej informacji, zapraszam do kontaktu. 

Robert Pardela